Milonga: Mi 24.05. · 21:00 - 03:00Uhr

HerzSchmerz-Milonga

Grande Opera · Christian Pless Str. 11 -13 · DE-63069 Offenbach / Main
Parkett · 11 bis 20 Tanzpaare
Musikauswahl: gemischt (mind. 50 % traditonell) · Tandas · Cortinamusik
Infoline info@tango-diavolo.de · www.tango-diavolo.de
Ergänzende Angaben
Tanzpaar: Quartett Quilombo (Rotterdam)
25 ¤ Eintritt